Kontakt

Johanna Johansson 08-410 65 222 johanna.johansson@nobina.se

Produktchef för busslösningar

Mikael Lavrell 08-410 65 041 mikael.lavrell@nobina.se

Produktchef för digitala tjänster

Bahez Rashid 08-410 65 811 bahez.rashid@nobina.se

Affärschef Extratrafik

Hans Lönn 010-2074402 hans.lonn@nobina.se

Leveransansvarig för extratrafik

Eric Steijer 0708 70 40 92 eric.steijer@samtrans.se

Marknadschef Samtrans