Nobina
Anropa

– resmöjligheter för alla, oavsett plats eller behov

På platser där det bor få människor, där resandet är lågt eller där det av andra anledningar är svårt att ha en ordinarie linjelagd kollektivtrafik har vi utvecklat ANROPA. Anropsstyrd trafik är ett sätt att skapa hög tillgänglighet i områden med lågt resenärsunderlag och oregelbundet resande. Resan bokas via webb, app eller telefon och tar kunden till och från större knutpunkter eller hållplatser. Resrutterna och storlek på fordon optimeras dynamiskt efter utbud och efterfrågan. Denna smarta kollektivtrafik utförs endast när behov finns och minimerar omvägar och tomkörningar med större fordon samt minskar onödig miljöpåverkan. ANROPA anpassas efter lokala förutsättningar och efter kundernas behov. Den kan ersätta en eller flera fasta busslinjer, eller verka fritt inom ett område. Med hjälp av ANROPA kan ni som uppdragsgivare ge människor en attraktiv resmöjlighet till en lägre kostnad, oavsett var de bor. ANROPA sänker produktionskostnader, utökar upptagningsområden och flexibiliteten för kunderna.

1 063 bokade resor 27 % besparade turer 229 kg sparade koldioxidutsläpp

Anropa Frågor & svar

Kommer anropsstyrd trafik öka eller minska resandet? Att ersätta en redan etablerad linjelagd resa med ANROPA, innebär en tröskel för kunderna eftersom de aktivt måste boka resorna själva. När de har vant sig vid processen har de en tendens att anpassa sig relativt snabbt. Det kommer troligtvis inte öka resandet, om inte de insparade resurserna investeras i högre turtäthet eller ett större upptagningsområde. Anropad trafik har potential att öka resandet med kollektivtrafik om rätt förutsättningar ges. 

Hur bokar kunden sina resor? Kunden kan boka sin resa genom sin lokala reseplanerare i webb eller app alternativt ringer de in och bokar. Om de använder reseplaneraren, söker de upp önskad resa och klickar sig vidare genom ett enkelt bokningssystem. Kunden får ett bekräftelsekvitto skickad till sin telefon som visas upp vid ombordstigning tillsammans med ett giltigt färdbevis.

Hur identifieras behovet av ANROPA? Hjälper Nobina till att identifiera krav och parametrar? ANROPA används främst i områden med relativt låg beläggning. Nobina hjälper till att hitta den bästa anropsstyrda lösningen för just er. 

Kan man integrera och koppla ihop ANROPA till vilken reseplanerare och design som helst? ANROPA är kopplat till API och kan integreras med samtliga reseplanerare. Designen på bokningsportalen anpassas alltid efter er grafiska profil och specifika önskemål.

Hur fungerar visering av passagerare? Visering kan exempelvis ske genom bärbara betalningsmaskiner alternativt genom betallösningar i mobilapplikationer.

Måste kunder som gör återkommande resor, tex skolbarn som behöver åka med en specifik buss varje dag, boka inför varje avgång? Kunder som gör återkommande resor har möjlighet att prenumerera på tjänsten via ett enkelt verktyg på bokningssidan.

Vilka fordon kommer användas? Fordon anpassas efter behov och hur många som reser. Resorna kan köras med taxi, färdtjänst, mindre bussar, autonoma minibussar eller ordinarie bussar.

Vilka partners samarbetar ni med? Vi kan samarbeta med både färdtjänstföretag som Samtrans och med lokala taxibolag.

Jens lindström 0702 973 446 jens.lindstrom@nobina.com

Head of Nobina Technology