Nobina
Guida

- personal som stöttar och informerar vid särskilda aktiviteter och förbättrar relationen till kunderna

Genom noggrann planering och optimering lång tid i förväg kan vi minimera störningar och tillfälliga förändringar för våra gemensamma kunder. Men trots det uppstår tillfällen och situationer där extra kundstödjande åtgärder är nödvändiga. Det kan handla om att stötta särskilda aktiviteter, investera i kundnöjdhet eller en långsiktig strategisk satsning. Oavsett tillfälle och motiv kan vi erbjuda olika varianter av kundstödjande resurser med ett gemensamt mål, att förbättra relationen till våra kunder och på så vis, bidra till ett ökat resande. Servicevärdar och Kundvärdar är personal som har lokal och regional kunskap om kollektivtrafiken. De kan hjälpa till med allt ifrån att informera vid tillfälliga trafikomläggningar, visering av biljetter eller hjälpa till vid sälj- och marknadsaktiviteter. Är behovet långsiktigt har vi särskilt rekryterad personal med specifik utbildning i syfte att representera uppdragsgivaren och alltid finnas till för kunderna.

54 327 timmar hjälpte kund- och servicevärdar våra kunder 2018 17 trafikområden med kund- och servicevärdar 60 776 SL-kunder verifieras av våra kund- och servicevärdar varje månad

Guida Referenscase

Skånetrafiken Landskrona

Sedan Nobina börjat använda kundvärdar i Landskrona har klagomålen har minskat med 24 % och kundnöjdhetsmätningar visar på en förbättrad relation till våra kunder. Samtidigt har punktligheten ökat med 1–2 % och retentionsgraden höjts med 6 %. Vid trafikomläggningar och störningar kan en kunds negativa upplevelse vändas till en positiv som skapar en högre trygghetskänsla om kundvärdar sätts in på rätt platser.

Guida Frågor & svar

Vad har kund och servicevärdarna för utrustning? Samtliga kund- och servicevärdar bär uniform. Många bär även överfallslarm, radio och en första hjälpen-väska. Beroende på typ av uppdrag kan kund- och servicevärdarna använda sig av bärbar betalutrusning och iPad.

Jens lindström 0702 973 446 jens.lindstrom@nobina.com

Head of Nobina Technology