Nobina
Länka

- en kommunikationslösning som kopplar samman bussens ombordutrustning med era system

Nu är det inte längre nödvändigt att investera i kommunikationsutrustning för att koppla upp bussens ombordutrustning. Med LÄNKA kan vi integrera utrustningen mot era system via molnet. Vi gör det med hjälp av vår uppkopplade ombordplattform, NME (Nobina Mobile Extension), och kan på så sätt ta ett helhetsansvar för all datakommunikation mellan bussens ombordutrustning och era system.

Frågor & svar

Mellanlagras data hos Nobina? Nej, vår NME-plattform används endast som kommunikationsutrustning mellan bussen och era system.

Mikael Lavrell 08-410 65 041 mikael.lavrell@nobina.se

Produktchef för digitala tjänster