Nobina
Positionera

- ett komplett realtidssystem med full integration mot era informationssystem

POSITIONERA är ett komplett realtidsstöd i bussen där Nobina tar ett helhetsansvar för realtidssystemet. Systemet använder grunddata från linjer, tidtabeller och hållplatslägen och kombinerar dessa med bussens aktuella position för att automatiskt förse kunder med relevant information vid rätt tidpunkt. Informationen kan ges via inre och yttre skyltning (SKYLTA) och utrop i högtalarsystemet (UTROPA). POSITIONERA förser även föraren med aktuell information på förarskärmen. Nödvändig grunddata lagras lokalt ombord på bussen vilket innebär att systemet fungerar även utan internetuppkoppling. Genom att anpassa produkten efter behov kan ni äga hela eller delar av logiken i er backend.

Jens lindström 0702 973 446 jens.lindstrom@nobina.com

Head of Nobina Technology