Nobina
Räkna

- branschledande passagerarräkning med optiska sensorer och databearbetning

För att kunna optimera och analysera tidtabeller och utbud krävs pålitlig och högkvalitativ data över resandet. RÄKNA använder moderna optiska sensorer för att räkna av- och påstigande resenärer ner på hållplatsnivå. På detta sätt kan vi ta faktabaserade beslut gällande turtäthet och busstyp samt om en tur ska utökas, bibehållas eller rent av tas bort. I vår backend förädlas datan genom att låta den gå igenom vår kvalitetssäkringsprocess. Här filtreras felaktig data bort och avancerad logik skattar och balanserar all data. Detta system gör att vi och våra uppdragsgivare kan fatta korrekta och faktagrundade beslut.

1 029 utrustade bussar 320 000 passagerare räknas varje dag 99,1 % mätkvalitet

Räkna Frågor & svar

Hur säkerställer ni en hög datakvalitet? Våra optiska sensorer levererar en teknisk mätnoggrannhet på minst 95 % per 1 000 passager. Vi jobbar löpande med att öka datakvaliteten genom att justera våra algoritmer som kalkylerar skattning och balansering. På så sätt kan vi leverera en så korrekt bild av verkligheten som möjligt.

Jens lindström 0702 973 446 jens.lindstrom@nobina.com

Head of Nobina Technology