NOBINA
SÄKRA

- integrerade barnstolar ökar säkerheten för våra allra minsta resenärer

Bussen är det statistiskt säkraste färdmedlet i vägtrafiken. Vid olyckstillfällen kan konsekvenserna bli både omfattande och drabba många. Obältade resenärer drabbas i regel värst. Mer exponerade och extra utsatta är mindre barn då det genomsnittliga bussätets mått inte är anpassat och utformat efter deras kroppar. SÄKRA är en barnstol optimerad för barn med en vikt upp till 20 kg. Stolen är utprovad och framtagen för att bidra till en både säkrare, trygg och bekväm resa. Väl ombord på bussen färdas barnet bältat och bakåtvänt i färdriktningen. Den bakåtvända stolen skyddar barnets hals och huvud och mildrar de våldsamma krafterna som kan uppstå vid en eventuell kollision eller hastig inbromsning. SÄKRA är lätt att integrera, tar lite plats och reducerar skaderisken avsevärt. Så skapar vi en större trygghet för bussens allra minsta resenärer.

Säkra Frågor & svar

Jens lindström 0702 973 446 jens.lindstrom@nobina.com

Head of Nobina Technology