NOBINA
STOPPA

- digital startspärr som förhindrar olovligt nyttjande av bussar

Att uteslutande auktoriserad personal har tillgång till den enskilda bussen ska alltid vara säkerställt. I annat fall kan konsekvenserna bli förödande, det visar inte minst de händelser som inträffade i Stockholm på Drottninggatan 2017. Busstrafiken utvecklas, och måste fortsätta utvecklas i takt med tiden. Det gäller allt från att förbättra komfort, tillgänglighet, hållbarhet och inte minst utifrån ett säkerhetsperspektiv. Därför har Nobina utvecklat STOPPA – en digital startspärrlösning. För att aktivera tändningen i bussen krävs en personlig inloggning i förarskärmen. En procedur som redan idag är en del av förarens rutin. Därmed kan bara behörig personal starta våra bussar. Så ser vi till att bidra till ett säkrare samhällsklimat i ett vidare perspektiv och en både tryggare och bekvämare resa för våra resenärer väl ombord på bussen.

Stoppa Frågor & svar

Hur fungerar startspärren? För att avaktivera startspärren och på så sätt kunna starta bussen krävs en inloggning i bussens förarskärm. Detta säkerställer att det endast är behörig personal som kan starta bussen ute i trafik såväl som på depån. Inloggningen i förarskärmen är redan idag en del av förarens startprocess så STOPPA påverkar inte utsättningen på något sätt vilket har varit viktigt i utformandet av produkten. Om föraren lämnar bussen aktiveras startspärren och en ny inloggning krävs för att starta bussen.

Jens lindström 0702 973 446 jens.lindstrom@nobina.com

Head of Nobina Technology