Nobina
Tycka

- genom att mäta kundnöjdheten med hög frekvens kan vi följa upp och agera

En utmaning i branschen är att få tillgång till relevant, tillförlitlig och kvalitativ kundnöjdhetsdata. Många ombordundersökningar har inte tillräckligt hög frekvens för att kunna se kortsiktiga trender och ger inte en nog detaljerad bild över kundnöjdheten just nu. Med TYCKA kan resenärerna tycka till om sin resa varje dag, året om. Denna information ger oss en tydlig bild över när kundnöjdheten går ner eller upp, vilket medför att vi kan analysera orsaker och agera direkt. Vi gör flera tester med Machine Learning där vi med hjälp av avancerade algoritmer kan härleda resenärernas betyg till olika faktorer och skaffa oss en tydlig bild över både positiva och negativa kundreaktioner.

1 100 000 voteringar totalt 48 utrustade bussar 25 % svarsfrekvens

Tycka Frågor & svar

Hur säkerställer ni att voteringarna är kvalitetssäkrade? Datan som kommer till vår backend bearbetas för att säkerställa hög datakvalitet. Detta görs bland annat genom att räkna bort voteringar som sker tätt inpå varandra och ifall voteringar skulle ske utanför bussens planerade omlopp.

Vad är den stora fördelen med TYCKA? TYCKA ger ett helt transparent betyg på resan som är fritt från de systematiska fel som lätt kan uppstå beroende på hur frågorna är ställda i exempelvis en enkät. Vi samlar in data dygnet runt vilket leder till betydligt större dataunderlag än traditionella mätmetoder. Med hjälp av Machine Learning kan vi även mäta hur olika faktorer påverkar betyget, vilket skapar möjlighet för än mer detaljerad analys och uppföljning.

Jens lindström 0702 973 446 jens.lindstrom@nobina.com

Head of Nobina Technology