Nobina
Uppgradera

- genom att rekondera och uppgradera förlängs livslängden på bussarna på ett hållbart sätt, något som höjer kvaliteten och ökar kundnöjdheten

Varje dag görs flera miljoner bussresor i den svenska kollektivtrafiken vilket innebär ett ständigt slitage på fordonen. Därför är det naturligt att det växer fram ett behov och en önskan hos såväl uppdragsgivaren som kunden att höja nivån på bussen. Och i konkurrens med bilens ständiga utveckling ställs hela tiden högre krav på kollektivtrafiken. Med UPPGRADERA ger vi bussen en ny känsla med små medel. Genom att rekondera, återställa och uppgradera kan vi förlänga livslängden för en lång tid framöver. Ett renoveringsprogram är ett ansvarsfullt och hållbart förhållningssätt till vår gemensamma affär, där vi höjer kvalitén och driver ökad kundnöjdhet. Det ökar även våra chanser att nå fördubblingsmålen med befintliga resurser.

157 bussar har uppgraderats 12 % har kundernas intryck av bussens interiör förbättrats 7 379 säten har fått ny klädsel

Referenscase

Skånetrafiken

Skånetrafiken har uppgraderat 148 bussar med bland annat omlackering, byte av klädsel och mattor samt byte av golv och tak. Bussarna upplevs som nya och kundernas intryck av bussen invändigt har gått upp med 12 %.

Frågor & svar

Gör ni allt arbete själva, eller använder ni er av underleverantörer? Det beror på vilket arbete som ska utföras. En del av uppgraderingarna som att byta stolsdynor gör vi själva, men när vi ska byta kaross och belysning tar vi in underleverantörer.

Johanna Johansson 08-410 65 222 johanna.johansson@nobina.se

Produktchef för busslösningar