Nobina
ersättningsresor

- gör att trafiken flyter på även när tågtrafiken inte gör det

Tågnätet är känsligt och små faktorer kan få stora konsekvenser utan någon som helst förvarning. Ibland är det akuta hinder som till exempel elavbrott, signalfel, växelfel eller obehöriga på spårområdet. Och ibland är störningen planerad, som vid banarbeten eller mindre avstängningar. Oavsett orsak gäller det att vara beredd och ha beredskap. Det gäller att alltid planera för det oplanerade för alla tillfällen ersättningsbussar behövs för att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt, även utan tåg. Nobina erbjuder ett helhetsåtagande kring den här typen av störningar, med kunden, det vill säga resenären, i fokus. När en oplanerad störning inträffar, upprättas snabbt en tillfällig linjekarta och en tidtabell, så att resenären upplever att det finns en tydlig plan – och att hen kan känna sig trygg på sin resa. Genom systemstöd får man som resenär även realtidsinformation om pågående störning. De flesta planerade störningar finns med i den årliga tågplanen som utställs av trafikverket. Då kan planer tas fram som gör att ersättningsbussarna på ett effektivt och smidigt sätter ersätter tågen. Ersättningstrafiken utförs företrädelsevis med Nobinas egna fordon, men ibland krävs samarbete med andra trafikföretag för att klara av kapacitetstoppar. Genom erfarenhet och goda förberedelser ser vi till att trafiken flyter vid både väntade och oväntade incidenter.

100 tunnelbanestationer bevakas av oss 53 pendeltågsstationer bevakas av oss 18/30 min inställelsetid

ersättningsresor referenscase

Tågkompaniet

Är avtalspart för ersättningstrafik för all trafik som Tågkompaniet driver i Sverige. I åtagandet ingår helhetsansvar och samordning av planerad och oplanerad ersättningstrafik. Trafiken som bedrivs har en avstånd med 100 mil från sydligaste till nordligaste delen av geografiska ytan.

MTR

Är avtalspart för ersättningstrafik för all trafik som MTR driver i Sverige. I åtagandet ingår helhetsansvar och samordning av planerad och oplanerad ersättningstrafik. MTR har idag ca 1,7 miljoner resande per vardag. Som samordnare för ersättningstrafik erbjuder Nobina en lösning för alternativ färdmedel med bus för majoriteten av dessa resenärer.

Ersättningsresor Frågor & svar

Hur får Nobina tag på tillräckligt med bussar för att klara en tågförsening? Genom mernyttjande av vår egen fordonspark i kombination med våra samarbetspartners möter vi de behov som uppstår i ersättningstrafiken. Vid planlagd ersättningstrafik uppnår vi alltid detta mål. Vid oplanerad ersättningstrafik arbetar vi ständigt förebyggande för att möta de behov som kan uppstå, genom bl.a. kontraktering av samarbetspartners.

Hur får man information om var bussarna står och vilka tider som gäller? Vi använder vanligtvis de befintliga informationskanaler som resenärer nyttjar dagligen. Vi har även utvecklat ett eget systemstöd som synliggör ersättningstrafiken och kanaliserar information i en så kallad störningswebb.

Samarbetar Nobina med andra bussföretag? Ja, vi har idag ca 150 kontrakterade underentreprenörer runt om i Sverige som hjälper oss på Nobina vid behov.

Är det svårare att få tag på tillräckligt med bussar vissa tider på dygnet? Vid oplanerad ersättningstrafik under högtrafik när såväl Nobina som våra samarbetspartners har andra uppdrag kan det vara en större utmaning att få tag på tillräckligt många bussar. Som en åtgärd att förebygga detta arbetar vi ständigt med kontraktering av fler samarbetspartners.

Bahez Rashid 08-410 65 811 bahez.rashid@nobina.se

Affärschef Extratrafik