Nobina
Eventtrafik

- erbjuder skräddarsydda busslösningar till, från och under evenemang och festivaler

Visst är det fantastiskt med alla festivaler, idrottsevenemang och folkfester som arrangeras runt om i Sverige? Men hur får man alla människor till exempelvis O-ringen och Sweden Rock? Och hur får man dem därifrån på bästa och trevligaste sätt? Jo, man tar hjälp av Nobina EVENTTRAFIK – som är en helhetslösning kring just event och festivaler. Basen för Nobina EVENTTRAFIK är en behovsanalys utifrån frågeställningarna ”var, när och hur många?”. I vårt helhetsåtagande ingår förarbete kring logistiska förutsättningar, planering av transporter och kapacitetsbehov, styrning av trafik på distans och plats, samt uppföljning av utfall. Planeringen av bussar till och från ett event utförs enligt en planerings­process med tidtabeller och körschema. Vi gör också en riskanalys på tilltänkta färdvägar, för att eliminera hinder och eventuella problem. Vi är till och med så noggranna att vi provkör körsträckan innan eventet, för att få fram den perfekta tidtabellen och linjekartan. Trafiken utförs först och främst med egna bussar, men en förutsättning för att kunna klara av kapacitetstoppar är att vi samarbetar med andra trafikföretag. Trafiken leds av CTL (central trafikledning) som är tillgänglig dygnet runt och kan agera om det uppstår problem. På det viset kan vi alltid snabbt rätta till och anpassa flödet vid behov. I helheten för en lyckad festival ingår en bekväm resa dit och en smidig resa hem och ett funktionellt resande under tiden.

100 bussar i omlopp under O-ringen 18 400 deltagare 4 000 medresenärer

Eventtrafik Referenscase

Sweden Rock Festival

Sweden Rock är en av världens mest berömda rock- och metalfestivaler. Festivalen pågår under 4 dagar med ca 35 000 besökare/dag. Nobina tog ett helhetsansvar över busslösningarna med 6 linjer med tidtabell från Bromölla, Ronneby, Hällevik, Olofström, Sölvesborg och Karlshamn. Sammanlagt var 20 bussar i omlopp under perioden och operativ personal var på plats hela dygnet.

O-ringen AB

O-ringen är en folkfest med 18 400 deltagare och 4 000 medföljande under 5 tävlingsdagar. Nobina tog ett helhetsansvar för planering och koordinering av hela eventet. Ett extremt komplext arbete då de olika etappstarterna krävde en ny lösning varje dag. Sammanlagt användes 96 bussar och 15 yttre trafikledare.

Eventtrafik Frågor & svar

Hur små eller stora event kan Nobina Eventtrafik hantera? Nobina Eventtrafik kan hantera allt ifrån mindre event till stora festivaler och evenemang med tusentals besökare och komplexa lösningar.

Hur beställer man eller ber om offert? All beställning sker genom Nobinas hemsida där du även kan få en personlig kontakt.

Vad ingår i beställningen? Vi erbjuder en helhetslösning som innefattar direktkanal till kontaktperson, support dygnet runt under hela eventet, eventprojekledare, värd och yttre trafikledare, Nobina-bussar, tillgång till 150 samarbetspartners.

Kan beställaren erbjuda gratis resande? Ja, det är ganska vanligt att busstransporterna är gratis för beställarens kunder.

Kan Nobina ta betalt av resenärer alt. ta emot ett värdebevis som viseras? Ja, Nobina kan ordna viseringsmöjligheter.

Hur lång tid före eventet behöver Nobina ta emot beställningen för att kunna göra en tidtabell? Den generella tidsramen är minst 30 dagar.

Bahez Rashid 08-410 65 811 bahez.rashid@nobina.se

Affärschef Extratrafik