Nobina
Omsorgsresor

- ger människor med särskilda behov möjlighet att resa tryggt och säkert

Nobina omsorgsresor är en del av trafikprodukterna Regionala resor och Stadsresor. Produkten möter särskilda resebehov för resenärer som behöver resa med extra tekniska hjälpmedel, eller som behöver stöd och ledsagning från förare för att kunna genomföra sin resa. Det finns en bred variation av hur mycket eller lite hjälp resenären behöver och det finns ett gränssnitt in till den allmänna kollektivtrafiken som denna produkt tar hänsyn till.

2 milj transporter om året i Stockholm 40 000 transporter i veckan i Stockholm 730 aktiva fordon per dag i Stockholm

Omsorgsresor Frågor & svar

Hur ställer nobina upp sina fordon? I vanliga fall samordnar vi trafiken med befintliga depåer för vår allmänna kollektivtrafik, alternativt om vi anlitar extern underentreprenör så hanterar de uppställning enligt egna principer.

Varför är en kvalitetsutvärdering att föredra? De kunder som reser med den särskilda kollektivtrafiken har inte så många alternativa resmöjligheter vilket ställer höga krav på tillförlitlighet, information och punktlighet. För att säkerställa detta vid läget för upphandling tror vi att det är viktigt att upphandlande enhet ställer kvalitets- och funktionskrav, som i sin tur garanterar att transportören klarar av att leva upp till kraven.

Vilka bränslen finns tillgängliga för fordonsklasserna 1 och 4? Med de tillgänglighetskrav som finns idag är de alternativa bränslena färre för dessa fordonsslag. Gastank tar stort utrymme och begränsar låggolv, ståhöjd mm. Detsamma gäller för batteri och eldrift. Men marknaden är under utveckling. Idag blir därför diesel det som ger bäst balans på ekonomi och tillgänglighet.

Vilket planerings/beställningssystem är att föredra? Idag finns det ett antal olika större system på marknaden. Skånetrafiken använder Pass och Trapez, Västtrafik och Borås andvänder Planet. Vår rekommendation är att upphandlad partner får ansvara både för beställning, planering och transport för att kunna garantera kvalitet, effektivitet och ekonomi. Om det inte är möjligt är lösningen att RKM eller kommunen själva driver beställningscentral likt Skånetrafiken. Samtrans som är dotterbolag till Nobina Sverige har idag ett eget system som kalas för KLARA. Detta system säljs även externt, exempelvis till den särskilda kollektivtrafiken i Oslo.

Finns det förutsättningar för synergier mellan särskild och allmän kollektivtrafik? Det finns unika utmaningar inom de två trafikslagen. Ett samarbetsområde kan vara att guida in personer inom den särskilda kollektivtrafiken som skulle kunna göra delar av sina resor i den allmänna istället. Här skulle coaching och information vara nyckeln, förutsatt att man hittar rätt upphandlingsformer för samordning. Inom den allmänna kollektivtrafiken finns ibland behov av mindre fordon i ytterändar av regionsbusstrafiken eller vid tillfällen på dygnet då det reser färre människor. Här finns även samordningsvinster att göra.

Jana Odinsman 073-655 74 84 jana.odinsman@samtrans.se

Marknadschef Nobina Care